سبد خرید 0

تست تعیین نوع بدن یا طبع شناسی در طب آیورودا (آزمون دوشا شناسی)

1 بار
30 مرداد 98
بهاره
,,

تست تعیین نوع بدن یا طبع شناسی در طب آیورودا (آزمون دوشا شناسی)

در مقاله قبلی با تیپ های بدنی (دوشا شناسی) در طب آیورودا آشنا شدید و در آن گفته شد که در نظام ذهنی جسمی انسان، ۵ عنصر اصلی طبیعت (فضا، آتش، باد، آب و خاک) به سه اصل مهم که آیوردا به آن دوشا می گوید، تقسیم می شوند. از طریق دوشاهاست که انرژی و اطلاعات عالم هستی در جسم و در زندگی ما متجلی می شود. حال در این مقاله با انجام یک تست ساده شما با تیپ بدنی خود آشنا شده و توسط این آزمون نوع بدن یا طبع شناسی در طب آیورودا ( آزمون دوشا شناسی) خود را تعیین می کنید.

 

تست تعیین نوع بدن یا طبع شناسی در طب آیورودا (آزمون دوشا شناسی)

تست تعیین نوع بدن یا طبع شناسی در طب آیورودا (آزمون دوشا شناسی)

 

دوشاهای سه گانه و ویژگی های آن ها

هر یک از دوشاهای سه گانه بر فیزیولوژی انسان تاثیر خود را دارد:

دوشای واتا اصل حرکت است که بر جریان خون، عبور غذا از مراحل مختلف گوارش و حتی حرکت ایده و احساس در اندیشه تسلط دارد. واتا از نظر عناصر فضا و هوا مشتق می شود مانند باد، قابل پیش بینی نیست و پیوسته در حال حرکت است.

دوشای پیتا با عنصر آتش در ارتباط است. پیتا از طریق فرایند گوارش غذا را به انرژی تبدیل می کند.

دوشای کافا اصل ساختار در نظام ذهن-جسم است. کافا از عناصر آب و خاک مشتق می شود و گفته می شود که سنگین ترین دوشاهاست. کافا برای شکل گیری عضلات، استخوان ها و رگ و پی ضرورت دارد. کافا در ضمن مسئول دیواره های سلولی است که ساختار فیزیولوژیکی بدن را مشخص می کند.

به اعتبار آیوردا، نظام ذهن و جسم هرکس با توجه به سهم و اندازه واتا، پیتا و کافا در ساختار فیزیکی او مشخص می گردد. حالت هر کس بستگی به انحراف او از تعادل میان این سه دوشا دارد. اشخاص در بدو تولد تحت تاثیر تعادل میان دوشاها هستند. اگر در زمان تولد دوشای غالب شما واتا باشد، آیورودا شما را تیپ واتا می نامد، زیرا ویژگی های واتا در ساختار جسمانی و ذهنی شما غالب تر است. به همین شکل اگر پیتا یا کافا در شما مستولی باشند، بدین معناست که پیتا و کافا در طبیعت شما نقش موثرتری ایفا می کنند. اما در ادامه زندگی تحت تاثیر استرس یا بیماری ممکن است این تعادل بهم بخورد به طوری که یکی از عناصر ضعیف تر حالت مستولی پیدا کند. این امکان هم وجود دارد که دوشای مسلط و غالب از تعادل خارج شود.

تست تعیین نوع بدن در طب آیورودا (آزمون طبع شناسی یا دوشا شناسی)

پرسشنامه زیر از سه بخش تشکیل می شود. برای ۲۰ سوال نخست که مربوط به دوشای واتا ست، هر عبارت را بخوانید و با توجه به شرایط خود امتیازی بین صفر تا ۶ برای آن انتخاب کنید.

صفر = در مورد من صدق نمی کند.

۳ = تا اندازه ای صدق می کند.

۶ = اغلب یا همیشه صدق می کند.

در پایان بخش امتیاز واتای خود را جمع بزنید. برای مثال اگر برای سوال اول عدد ۶، برای سوال دوم عدد ۳ و برای سوال سوم عدد ۲ را انتخاب کرده اید، امتیاز کل شما تا اینجا ۱۱ است. امتیاز کل هر ۲۰ مورد را به دست آورید. همین کار را با ۲۰ سوال مربوط به پیتا و کافا انجام دهید.

در پایان این مرحله با سه امتیاز رو به رو هستید. مقایسه این ارقام نوع بدن شما را مشخص می سازد.

نکته: در مورد ویژگی های فیزیکی عینی، معمولا پاسخ مسلمی دارید، اما برای رفتار ویژگی های روانی که ذهنی تر هستند، باید با توجه به حالتی که در بخش اعظم زندگی خود یا دست کم چند سال گذشته تجربه کرده اید پاسخ دهید.

 

همچنین بخوانید:  آشنایی با تیپ های بدنی (دوشا شناسی) در طب آیورودا

 

تست بخش واتا

                                                                  صدق نمی کند

   گاهی صدق می کند  اغلب صدق می کند
1- فعالیت هایم را با سرعت زیاد انجام می دهم.    0              1   2            3            4     5              6
2- حافظه خوبی ندارم.    0              1   2            3            4     5              6
3- به طور طبیعی سرزنده و با نشاط هستم.    0              1   2            3            4     5              6
4- لاغر هستم و به سهولت وزن کم نمی کنم.    0              1   2            3            4     5              6
5- همیشه مطالب جدید را به سرعت فرا می گیرم.    0              1   2            3            4     5              6
6- سبک و تند راه می روم.    0              1   2            3            4     5              6
7- در تصمیم گیری با مشکل رو به رو هستم.    0              1   2            3            4     5              6
8- به سادگی نفخ می کنم و دچار یبوست می گردم.    0              1   2            3            4     5              6
9- دست و پای سرد دارم.    0              1   2            3            4     5              6
10- اغلب نگران و دلواپس می شوم.    0              1   2            3            4     5              6
11- به اندازه سایرین هوای سرد را به خوبی تحمل نمی کنم.    0              1   2            3            4     5              6
12- به سرعت حرف می زنم. در نظر دوستانم حراف هستم.    0              1   2            3            4     5              6
13- به سادگی تغییر روحیه می دهم، طبیعتا احساساتی هستم.    0              1   2            3            4     5              6
14- اغلب در به خواب رفتن و خوب خوابیدن دشواری دارم.    0              1   2            3            4     5              6
15- پوستم به خصوص در زمستان بسیار خشک است.    0              1   2            3            4     5              6
16- ذهنی فعال دارم، گاه بی قرار اما در ضمن خیال پرداز هستم.    0              1   2            3            4     5              6
17- حرکاتم سریع است و نیروی انفجاری دارم.    0              1    2            3            4     5              6
18- به سادگی هیجان زده می شوم.    0              1   2            3            4     5              6
19- خواب و خوراک نامنظم دارم.    0              1   2            3            4     5              6
20- به سرعت یاد می گیرم اما به سرعت نیز فراموش می کنم.    0              1   2            3            4     5              6

  امتیاز بخش واتا:  

تست بخش پیتا

                                                                                         صدق نمی کند    گاهی صدق می کند  اغلب صدق می کند
1- در نظر خودم کارا و فعال هستم.    0              1   2            3            4     5              6
2- در فعالیت هایم به شدت دقیق و منظم هستم.    0              1   2            3            4     5              6
3- ذهنی نیرومند و رفتاری حاکمانه دارم.    0              1   2            3            4     5              6
4- در هوای گرم ناراحت و به سرعت خسته می شوم.    0              1   2            3            4     5              6
5- خیلی زود عرق می کنم.    0              1   2            3            4     5              6
6- با آنکه ممکن است نشان ندهم اما خیلی زود خشمگین می شوم.    0              1   2            3            4     5              6
7- اگر غذا نخوردم یا غذا خوردم دیر شود ناراحت می شوم.    0              1   2            3            4    5               6
8- یک یا چند مورد از موارد زیر در موردهایم صدق می کند: 1- اکستری یا تاسی 2- نازک، ظریف و صاف 3- بلوند، قرمز یا حنایی    0              1   2            3            4     5              6
9- اشتهای خوبی دارم، اگر بخواهم می توانم زیاد غذا بخورم.    0              1   2            3            4     5              6
10- خیلی ها مرا لجوج می دانند.    0              1   2            3            4     5              6
11- عمل دفع را بسیار منظم انجام می دهم. به جای یبوست، لینت مزاج دارم.    0              1   2            3            4     5              6
12- خیلی زود شکیبایی خود را از دست می دهم.    0              1   2            3            4     5              6
13- کمال طلب هستم.    0              1   2            3            4     5              6
14- به سادگی خشمگین می شوم، اما خیلی زود خشمم را فراموش می کنم.    0              1   2            3            4     5              6
15- غذاهای سرد مثل بستنی و نوشابه های خنک را دوست دارم.    0              1   2            3            4     5              6
16- بیشتر احساس می کنم اتاق سرد است تا گرم.    0              1   2            3            4     5              6
17- غذاهای تند و پر ادویه را دوست ندارم.    0              1    2            3            4     5              6
18- به آن اندازه که باید مخالفت دیگران را تحمل نمی کنم.    0              1   2            3            4     5              6
19- وقتی چیزی را می خواهم با عزم راسخ برای به دست آوردنش تلاش می کنم.    0              1   2            3            4     5              6
20- از دیگران و از خودم زیاد انتقاد می کنم.    0              1   2            3            4     5              6

  امتیاز بخش پیتا:  

تست بخش کافا

                                                                       صدق نمی کند    گاهی صدق می کند  اغلب صدق می کند
1- طبیعتا کارهایم را آرام و آهسته انجام می دهم.    0              1   2            3            4     5              6
2- در مقایسه با دیگران سریع تر چاق می شوم و دیرتر وزن کم می کنم.    0              1   2            3            4     5              6
3- طبیعتی آرام دارم و به سادگی آشفته نمی شوم.    0              1   2            3            4     5              6
4- بدون ناراحتی می توانم از خوردن بعضی از وعده های غذا خودداری کنم.    0              1   2            3            4     5              6
5- مستعد ریزش آب بینی، بلغم، خلط مزمن، آسم و ناراحتی های سینوسی هستم.    0              1   2            3            4     5              6
6- برای اینکه روز بعد راحت باشم باید دست کم شبی هشت ساعت بخوابم.    0              1   2            3            4     5              6
7- خواب عمیق دارم.    0              1   2            3            4    5               6
8- طبیعتا آرام هستم و به سادگی خشمگین نمی شوم.    0              1   2            3            4     5              6
9- به اندازه بعضی ها سریع یاد نمی گیرم اما حافظه بسیار خوبی دارم.    0              1   2            3            4     5              6
10- استعداد چاقی دارم و به سهولت چربی ذخیره می کنم.    0              1   2            3            4     5              6
11- از هوای سرد و مرطوب ناراحت می شوم.    0              1   2            3            4     5              6
12- موهای ضخیم، تیره و مجعد دارم.    0              1   2            3            4     5              6
13- پوست صاف، نرم و روشن دارم.    0              1   2            3            4     5              6
14- جثه بزرگ و تنومند دارم.    0              1   2            3            4     5              6
15- آرام، خوش مشرب، مهربان و بخشنده هستم.    0              1   2            3            4     5              6
16- عمل گوارش در من کند است. پس از خوردن غذا احساس سنگینی می کنم.    0              1   2            3            4     5              6
17- از بنیه و‌استقامت جسمانی خوب برخوردارم. دارای انرژی ممتد و یکنواخت هستم.    0              1    2            3            4     5              6
18- اغلب با گام های آهسته و منظم راه می روم.    0              1   2            3            4     5              6
19- به خواب زیاد علاقه دارم. هنگام بیدار شدن سست و بی حال هستم. صحبت ها دیر راه می افتم.    0              1   2            3            4     5              6
20- غذا را آهسته می خورم و رفتار شتاب زده ندارم.    0              1   2            3            4     5              6

  امتیاز بخش کافا:   نکته: توجه داشته باشید، تعیین دقیق تیپ بدن شما و هر بی تعادلی جاری آن امکان پذیر نیست. بهترین کسانی که می توانند در این زمینه نظر بدهند پزشکانی هستند که با مکتب آیورودا آشنایی کامل دارند.  

تست تعیین نوع بدن یا طبع شناسی در طب آیورودا (آزمون دوشا شناسی)

تست تعیین نوع بدن یا طبع شناسی در طب آیورودا (آزمون دوشا شناسی)

 

تعیین نوع بدن یا طبع شناسی در طب آیورودا

اکنون پس از جمع امتیازات می توانید نوع بدن خود را مشخص کنید. با آنکه تنها سه دوشا وجود دارد، به خاطر داشته باشید که آیورودا آن ها را به ده شکل ترکیب می کند و ده نوع بدن مختلف دست می یابد.

اگر یکی از امتیازها از دیگری بسیار بالاتر باشد، احتمالا شما از نوع یک دوشایی هستید.

انواع تک دوشایی:

1- واتا

2- پیتا

3- کافا

اگر بالاترین امتیاز یک دوشا دو برابر امتیاز دومین دوشا باشد، مسلما شما شخصیت تک دوشایی دارید (برای مثال = ۹۰، پیتا = ۴۵ و کافا = ۳۵). در شرایط تک دوشایی ویژگی های واتا، پیتا یا کافا بسیار مشهود هستند. دومین دوشای شما که پس از دوشای اول امتیاز بالاتری آورده احتمالا در نوع بدن شما ایفاگر نقشی می باشد، اما تاثیرش بسیار کمتر است.

اگر هیچ دوشایی در موقعیت غالب قرار نگیرد، شما دو دوشایی هستید.

انواع دو دوشایی:

1- واتا – پیتا  یا  پیتا – واتا

2- پیتا – کافا  یا  کافا – پیتا

3- واتا – کافا  یا  کافا – واتا

اگر از نوع دو دوشایی باشید، دو دوشایی که امتیاز بالاتر را دارند به اتفاق ویژگی نوع بدن شما را مشخص می سازند. دوشای با امتیاز بالاتر ابتدا مد نظر قرار می گیرد اما دوشای دومی نیز نقش آفرین است.

اغلب اشخاص از نوع دو دوشایی هستند. نوع دو دوشایی ممکن است امتیازی از این قرار داشته باشد: واتا = ۸۰، پیتا = ۹۰، کافا = ۲۰. اگر شما نیز اینگونه امتیازی داشته باشید از نوع پیتا – واتا می باشید.

اگر سه امتیاز شما به هم نزدیک باشند، ممکن است نوع سه دوشایی باشید:

نوع سه دوشایی:

واتا – پیتا – کافا

اما نوع سه دوشایی به ندرت مشاهده می شود. اگر به این نتیجه رسیدید که نوع سه دوشایی هستید، توصیه می کنیم پاسخ های خود را بار دیگر مرور کنید. می توانید در تکمیل پرسشنامه از یکی از دوستان خود نیز کمک بگیرید. در صورت لزوم ویژگی ها و خصوصیات انواع دوشاها را که مقاله قبل آمده است، مرور کنید تا اطلاعات موثق تری درباره خود به دست آورید.

اکنون پس از تکمیل پرسشنامه ها و اطلاع از نوع بدن خود، باید توجه داشته باشید که در علم آیورودا متعادل بودن دوشاها حرف اول را می زند. وقتی اصول اولیه حاکم بر ذهن و جسم هماهنگ باشند، هماهنگی کامل میان جنبه های جسمانی و روانی طبیعت ما وجود دارد. انرژی، نشاط، سرحالی و سلامتی خوب نتیجه طبیعی این موقعیت هستند.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

صمغ وشا (صمغ اوشق) را با خواص مقوی و انرژی زا، خلط آور و نرم کننده سینه، درمان برونشیت های مزمن، تنگی نفس و …، بدون هیچ اسانس و افزودنی شیمیایی، از فروشگاه عطارک تهیه نمایید.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
4 نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

 1. آرزو
  20 مرداد 1399

  عاشق مقاله هاتوووووونم عالی
  و خدا رو شکر میکنم از اینکه با سایت عطارک آشنا شدم

 2. نعیمه
  16 تیر 1399

  تست جالبی بود من پیتا هستم:)

 3. سبحانی
  28 خرداد 1399

  من جدیدا با دوشاها آشنا شدم و معمولا جذب مطالبی که درباره آن نوشته میشه،میشم

 4. مهدی
  26 خرداد 1399

  بسیار جالب بود

عطارک
0