کراتین

نکاتی درباره کراتین

آیا کراتین کاملا بی ضرر است؟ مطالعات گسترده ای که در مورد استفاده طولانی از کراتین صورت گرفته است، سلامت استفاده از آن را تایید کرده اند. به طور مثال در نتایج یک