خارخسک و خواص مفید آن

خارخسک و خواص مفید آن

با گیاهی به نام خارخسک و خواص مفید آن  بیشتر آشنا شویم خارخسک که از خانواده اسفند است و با نام های دیگری همچون حسک، خسک، خاروسک، خنجک، خارخاسک و… شناخته می شود.