درمان عفونت های واژن

درمان عفونت های واژن

درمان عفونت های واژن و خارش آن با گیاهان دارویی عفونت های واژن بر حسب نوع ترشحات و عامل به وجود آورنده آن به چهار دسته کلی تقسیم می شوند: عفونت های باکتریایی