خواص گل گاو زبان

خواص گل گاو زبان

با خواص گل گاو زبان بیشتر آشنا شویم گل گاو زبان (از نام های دیگر آن می توان به گودار، لسان الثور، دیم هاج، ساق الحمام، اذان، رجل الحامه، یوغلص، گازوو و گودار