غوره

خواص غوره

نکاتی مفید درباره غوره بدانیم درخت انگور یا مو یکی از گیاهان مفید است که میوه آن به صورت رسیده به نام انگور و نارس به نام غوره (عقیلا، حصرم، امعاسین، آبغوره و…)