سفر به کوهستان

سفر به کوهستان

نکاتی مهم به هنگام سفر به کوهستان ! شروع فصل سرما خطراتی همچون سرمازدگی، بهمن، طوفان، لغزش و سقوط، گم شدن در مه و دیگر خطرات در کمین کوهنوردان است پس باید با