سبد خرید 0

24 تمرین یوگا مربوط به صورت

1 بار
17 فروردین 97
قاصدک

با 24 تمرین یوگا مربوط به صورت آشنا شوید !

ادامه مقاله یوگای صورت هفته پیش، در این مقاله هست.

گلو !

تمرین 1 (کشش چانه و گلو )

قبل از انجام این تمرین نقطه ی ثابتی را در سقف در نظر بگیرید. سپس به آرامی سر را به بالا حرکت دهید و به نقطه ی مذکور خیره شوید، در ادامه لب پایینی را بر روی لب بالایی بکشید تا تمامی ناحیه گلو و غبغب کشیده شود. پس از 5 ثانیه به حالت اول بازگردید، این تمرین را 3 بار انجام دهید.

فواید : این تمرین مانع از ایجاد چین و چروک در ناحیه ی گلو می شود.

تمرین 2

به حالت دو زانو بنشینید، شانه ها را کمی به سمت عقب متمایل کنید، سپس تا حد امکان سر را به طرف راست بچرخانید. حالا به مدت 3 الی 4 ثانیه در این حالت بمانید و سپس صورت را به سمت جلو بچرخانید. اکنون سر را تا حد امکان به سمت چپ بچرخانید و به مدت 3 الی 6 ثانیه به همین صورت بمانید و پس از آن صورت را به جلو بچرخانید. در انتها چانه را تا حد امکان بالا ببرید و به مدت 3 الی 6 ثانیه در این حالت بمانید و سپس سر را پایین بیاورید.

فواید : این تمرین مانع از چین و چروک در ناحیه ی گلو می شود.

گوش !

تمرین 1

دست ها را پشت گوش ها ببرید. انگشتان هر دو دست را پشت گوش ها قرار دهید. سپس به آرامی لاله های گوش را به سمت جلو فشار دهید. در اثر ممارست و تمرین مداوم بالاخره خواهید توانست لاله گوش را به سطح صورت بخوابانید. این تمرین را 3 بار و هر بار به مدت 10 ثانیه انجام دهید.

فواید : این تمرین مانع چروک خوردن دور گوش می شود و از افتادگی گوش جلوگیری می کند.

چشم !

تمرین 1

چشم ها را ببندید و تا حد امکان آن ها را جمع کنید انگار باد تندی از روبرو می ورزد و شما چشم هایتان را برای محافظت از خاک و خاشاک بسته اید. بدیهی است که در این حالت فقط چشم ها جمع می شود و بقیه ی صورت در حالت عادی باقی می ماند، ابروها را گره کنید و پایین بکشید. پس از 5 ثانیه به حالت عادی برگردید. این تمرین را 3 بار و هر بار به مدت 5 ثانیه انجام دهید. به تدریج زمان را افزایش دهید و به 10 ثانیه برسانید.

فواید : این تمرین علاوه بر تقویت عصب های اطراف چشم و نواحی ابرو مانع از چین و چروک اطراف چشم می شود.

تمرین 2

این تمرین موجب تقویت دید چشم می شود و در عین حال با تقویت بعضی از عضلات چشم مانع از ضعیف شدن آن ها می شود. خط افقی را در مقابل چشمان خود مجسم کنید به مرکز این خط خیره شوید. سپس چشم ها را به آرامی به سمت راست و در انتهای خط حرکت دهید. پس از رسیدن به انتهای خط چشم ها را به آرامی به سمت چپ حرکت دهید پس از رسیدن به مرکز خط به حرکت ادامه دهید و این بار چشم ها را به انتهای سمت چپ خط برسانید. سپس دوباره به آرامی به مرکز بازگردید، این تمرین را 10 بار انجام دهید. این تمرین خستگی چشم را برطرف می کند و عضلات چشم را تقویت می کند.

توجه : در این تمرین فقط چشم ها حرکت می کنند و سر ثابت است.

تمرین 3

دایره ای را مقابل چشم های خود مجسم کنید. حالا چشم ها را از سمت راست دایره که منتهی الیه گوشه سمت راست چشم است دوران دهید و به سمت بالا سپس به سمت چپ و سپس به سمت پایین و در ادامه به سمت راست حرکت دهید. دوران باید آهسته انجام شود. این تمرین را ده دور انجام دهید.

فواید : این تمرین موجب بهبود دید چشم می شود و از بروز آستیگماتیسم جلوگیری می کند و همچنین خستگی چشم را برطرف می کند و عضلات چشم تقویت می شوند.

توجه : در این تمرین چشم ها حرکت می کنند.

   

همچنین بخوانید: خواص و مزایای نگهداری سنگ نمک در خانه

   

تمرین 4

دایره بزرگی را مقابل چشم های خود مجسم کنید. حالا چشم ها را از چپ به سمت بالا سپس به سمت راست، سپس به سمت پایین و بعد به سمت چپ دوران دهید. دوران باید آهسته انجام شود، این تمرین را 10 دور انجام دهید.

فواید : این تمرین موجب بهبود دید چشم می شود و از بروز آستیگماتیسم جلوگیری می کند. همچنین خستگی چشم را برطرف می کند و عضلات چشم تقویت می شوند.

توجه : در این تمرین سر حرکت نمی کند بلکه فقط چشم ها حرکت می کنند.

تمرین 5

خطی عمود در مقابل تان مجسم کنید، برای این کار می توانید از ستون یا اضلاع دیوار استفاده کنید. به بالای خط خیره شوید، سپس به آرامی به سمت پایین حرکت دهید. پس از رسیدن به انتهای خط مجددا از همان پایین به سمت بالا حرکت کنید. این تمرین را 10 بار انجام دهید، حرکت چشم باید آهسته انجام شود.

فواید : این تمرین نیز علاوه بر بهبود دید چشم از بروز آستیگماتیسم جلوگیری می کند. همچنین خستگی چشم را برطرف می کند، عضلات چشم تقویت می شوند.

توجه : داشته باشید در این حرکت سر تکان نمی خورد بلکه فقط چشم ها حرکت می کنند.

تمرین 6

در موقعیتی قرار بگیرید که فاصله تان با کنج سقف زیاد باشد، حلا به گوشه ی سقف خیره شوید و از آنجا تا نوک بینی خود خط فرضی ترسیم کنید. چشم ها را در این مسیر حرکت دهید. پس از رسیدن به نوک بینی دوباره آرام آرام به سمت گوشه ی سقف حرکت کنید. این تمرین را 5 بار آهسته انجام دهید.

فواید : این تمرین علاوه بر بهبود دید چشم و پرورش عضلات آن باعث رفع خستگی و پیشگیری از آستیگماتیسم می شود.

توجه : در این حرکت سر را حرکت ندهید بلکه فقط چشم ها حرکت می کنند.

تمرین 7

مقابل یک دیوار خالی از تابلو بنشینید. حالا چشم ها را از گوشه ی سمت چپ بالای دیوار در یک مسیر زیگزاگ حرکت دهید و به سمت پایین و سپس به سمت بالا حرکت دهید تا به گوشه ی سمت راست پایین یا بالا برسید. سرعت حرکت چشم باید آهسته باشد، این تمرین را 5 دور انجام دهید.

فواید : این تمرین علاوه بر بهبود دید چشم و پرورش عضلات آن باعث رفع خستگی و پیشگیری از آستیگماتیسم می شود.

توجه : در این تمرین سر را حرکت ندهید بلکه فقط چشم ها حرکت می کنند.

تمرین 8

قبل از انجام این تمرین دست ها را خوب با آب و صابون بشویید. پس از خشک کردن دست ها چشم ها را ببندید، 3 انگشت حلقه، میانی و اشاره دست راست را بر روی چشم راست و 3 انگشت حلقه، میانی و اشاره دست چپ را بر روی چشم چپ بگذارید. حالا به آرامی و ملایمت انگشتان را کمی فشار دهید. در اثر این عمل کره ی چشم ها کمی به سمت داخل فرو می روند، تا شماره 10 بشمارید سپس دست ها را رها کنید. این تمرین را 3 بار انجام دهید.

فواید : این تمرین باعث رفع خستگی چشم می شود.

توجه : فشار کره ی چشم باید کاملا آهسته و ملایم باشد.

تمرین 9

چشم ها را ببندید، حالا انگشت اشاره و میانی دست راست را بر روی پلک راست و انگشت اشاره و میانی دست چپ را بر روی پلک چپ بگذارید. حالا سعی کنید که بدون برداشتن یا شل شدن فشار انگشتان پلک ها را باز کنید. پس از گذشت 10 ثانیه دست ها را بردارید و به چشم ها استراحت دهید. این تمرین را 3 بار انجام دهید.

فواید : این تمرین از بروز چین و چروک در پلک ها جلوگیری می کند.

تمرین 10

چشم ها را ببندید، حالا انگشت میانی و اشاره دست راست را بر روی پلک راست و انگشت میانی و اشاره دست چپ را بر روی پلک چپ بگذارید. حالا سعی کنید که بدون برداشتن یا شل کردن فشار انگشتان ابروها را بالا بکشید. پس از گذشت 10 ثانیه دست ها را بردارید به چشم ها استراحت دهید این تمرین را 3 بار انجام دهید.

فواید : این تمرین از بروز چین و چروک در ناحیه پلک ها جلوگیری می کند.

تمرین 11

پس از شستن دست با آب و صابون و خشک کردن آن، اطراف چشم را به کرم های گیاهی آغشته کنید. انگشت اشاره ی دست راست را بر روی گوشه بیرونی چشم راست و انگشت اشاره ی دست چپ را بر روی گوشه ی بیرونی چشم بگذارید. سپس نوک انگشتان اشاره را دوران دهید بدیهی است که محیط دایره کوچک است. تعدد دوران 30 دور باید باشد.

فوید : این تمرین از بروز چین و چروک در گوشه ی بیرونی چشم جلوگیری می کند.

توجه : در این تمرین چشم ها بسته هستند.

تمرین 12

پس از شستن دست ها با آب و صابون آن ها را خشک کنید، اطراف چشم را به کرم های گیاهی آغشته کنید. حالا انگشت اشاره دست راست را بر روی قسمت داخلی حدقه ی چشم راست و انگشت اشاره دست چپ را بر روی قسمت داخلی حدقه چشم چپ قرار دهید. سپس با ملایمت انگشت اشاره را فشار دهید. سپس انگشتان را بردارید و مطابق شکل بر روی نقطه ی بعدی بگذارید و فشار دهید. بدین ترتیب شما یک مسیر دورانی را بر روی حدقه ی چشم طی می کنید و به نقطه ی شروع خواهید رسید. این تمرین را 3 دور انجام دهید.

توجه : مراقب باشید تا کرم داخل چشم نفوذ نکند، ضمنا از مقدار کمی کرم استفاده کنید.

فواید : این تمرین مانع از بروز چین و چروک در اطراف چشم می شود.

تمرین 13

به نقطه ای در مقابل چشم خیره شوید، سپس به آرامی چشم ها را به سمت داخل حرکت دهید و به نوک بینی خود نگاه کنید. مجددا به نقطه ی مقابل صورت خیره شوید. این تمرین را 10 بار انجام دهید.

فواید : این تمرین خستگی چشم ها را از بین می برد، عضلات چشم را تقویت می کند و مانع بروز آستیگماتیسم می شود.

تمرین 14

دست ها را پس از شستن خشک کنید. اطراف چشم ها را به کرم های گیاهی آغشته کنید. انگشتان اشاره ی هر دو دست را در گوشه ی بیرونی چشم ها قرار دهید. حالا انگشتان را کمی فشار دهید و سپس به سمت بیرون بکشید. در اثر این حرکت چشم ها کشیده خواهند شد سپس رها کنید. این تمرین را 15 بار انجام دهید.

فواید : این تمرین مانع از بروز چین و چروک طراف و زیر چشم می شود.

   

همچنین بخوانید:  یوگا راهی مناسب برای آرامش روح

   

تمرینات گردن !

تمرین 1

دست ها را مطابق شکل مشت کنید و به کمک انگشتان شست و اشاره دو طرف فک – البته کمی پایین تر و قسمت نرم – را بگیرید و آهسته به سمت پایین بکشید و سپس رها کنید. این تمرین را 20 بار انجام دهید.

فواید : این تمرین باعث کشش این ناحیه می شود و با تمرین مداوم مانع از افتادگی آن می شود.

توجه : قبل از انجام این تمرین دست ها و صورت را آب و صابون بشویید و صورت را به کرم های گیاهی آغشته کنید.

تمرین 2

دست ها را مطابق شکل مشت کنید و به کمک انگشتان شست و اشاره دو طرف فک و ناحیه ی زیر گوش ها را بگیرید و آهسته به سمت پایین بکشید و سپس رها کنید. این تمرین را 20 بار انجام دهید.

فواید : این تمرین باعث کشش این ناحیه می شود و با تمرین مداوم مانع از افتادگی آن می شود.

توجه : قبل از انجام این تمرین دست ها و صورت را آب و صابون بشویید و صورت را به کرم های گیاهی آغشته کنید.

تمرین  3

به پشت دراز بکشید، پاها کاملا صاف و دست ها در طرفین بدن باشند، حالا سر را به آرامی از زمین حدود 10 سانتی متر بلند کنید، سپس سر را به چپ و راست بچرخانید انگار می خواهید چیزی را در اطرافتان ببنید. پس از 10 ثانیه سر را روی زمین بگذارید و استراحت کنید، این تمرین را 1 بار انجام دهید. با گذشت چند هفته به تدریج زمان را به 20 الی 30 ثانیه برسانید و دفعات را به 3 بار افزایش دهید.

فواید : این تمرین علاوه بر پیشگیری از افتادگی پوست گردن و گلو باعث تقویت عضلات گردن می شود.

تمرین 4

بر روی زمین دراز بکشید، دست ها در طرفین بدن و پاها صاف باشند. سر را حدود 10 سانتی متر از زمین بلند کنید، حالا سر را به جلو و عقب خم کنید. این تمرین را 10 ثانیه انجام دهید. سپس سر را بر روی زمین بگذارید و استراحت کنید. این تمرین را 1 بار انجام دهید. پس از گذشت چند هفته به تدریج زمان را به 20 الی 30 ثانیه برسانید و دفعات آن را به 3 بار افزایش دهید.

فواید : این تمرین علاوه بر پیشگیری از افتادگی پوست گلو و گردن باعث تقویت عضلات گردن می شود.

تمرین 5

روی زمین به حالت چهار زانو بنشینید. سر و گردن کاملا صاف باشند. کف دست را مطابق شکل به سمت چپ صورت بچسبانید. سپس بدون فشار دادن دست آن را منقبض کنید، حالا با انقباض عضلات گردن سر را به طرف دست هل دهید. 5 ثانیه در همین حالت باقی بمانید. این تمرین را در هر طرف 5 بار تکرار کنید.

فواید : این تمرین باعث تقویت عضلات گردن می شود و از چین و چروک گلو و گردن جلوگیری می کند.

تمرین 6

پشت به دیوار به حالت چهار زانو بنشینید. پشت تان را به دیوار تکیه دهید، ستون فقرات باید کاملا صاف باشد. حال پشت سر را به دیوار تکیه دهید و آرام هل دهید، فرض کنید که می خواهید با سر دیوار را به عقب هل دهید. می توانید پشت سرتان حوله بگذرید تا سرتان درد نگیرد. پس از 5 ثانیه فشار سر را رها کنید. این تمرین را 5 بار تکرار کنید.

فواید : این تمرین عضلات گردن را تقویت می کند و از چین و چروک پوست گلو و گردن جلوگیری می کند و همچنین از بروز آرتروز گردن جلوگیری می کند.

توجه : افرادی که به آرتروز گردن یا ناراحتی های گردن مبتلا هستند از انجام این تمرین خودداری کنند.

پیشانی !

پیشانی بخشی از چهره ی آدمی است و نقش مهمی در زیبایی چهره ی انسان دارد، عوامل متعددی در چین و چروک پیشانی نقش دارد از جمله سن، شرایط آب و هوایی، آلودگی، فشارهای روانی و افسردگی و انقباضات غیر طبیعی منظور از انقباضات غیر طبیعی، اشاره به افرادی است که عادت دارند به طور پیوسته ابروهایشان را بالا بکشند و موجب پیدایش خطوط در پیشانی شوند.

در رابطه با آلودگی توصیه می شود که حداقل روزی 2 بار صورت خود را با آب و صابون مخصوص صورت بشویید. افرادی که دچار فشار روحی و افسردگی هستند برای رهایی می توانند تمرینات آرامش بخشی همچون مراقبه، مدیتیشن و یوگا انجام دهند.

تمرین 1

به نقطه ثابتی در مقابل صورت خیره شوید، حالا به آرامی ابروها را پایین بیاورید انگار اخم کرده اید پس از 5 ثانیه ابروها را بالا ببرید و انگار از شنیدن خبری یا دیدن چیزی حیرت زده شده اید.

توجه : ابروها را تا حد امکان بالا و پایین بیاورید.

این تمرین را 3 بار در جهت پایین و 3 بار در جهت بالا انجام دهید و زمان آن را به تدریج افزایش دهید و به 10 ثانیه برسانید.

فواید : این تمرین باعث کشش سطح پیشانی می شود و با تمرین مداوم مانع از چین و چروک پیشانی می شود.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

   

شمع وارمر ده عددی را از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

عطارک
0